HALSAFJORDSAMBANDET

 

Halsafjordsambandet AS har som formål å arbeide for ferjefri kryssing av Halsafjorden og avløse riksvegfergesambandet E39 Halsa-Kanestrøm.

Selskapet skal arbeide for å fullfinansiere prosjektet i et spleiselag med Staten. Strekningen som skal finansieres er i første omgang fra Kvisvik i Tingvoll kommune til Liabø i Halsa kommune via tunell ytterst i Halsafjorden og bru over Skålvikfjorde, se prosjektpresentasjon.

Selskapet administreres av Samspleis AS og Olav Ellevset er selskapets daglige leder.