AKSJONÆRER

 

Stiftere Antall aksjer a kr 1000
Stiftelsen Sparebank 1 Næringsutvikling Møre- og Romsdal 150
Lerøy Hydrotech AS 25
Vaagland Bågbyggeri AS 75
Sparebanken Møre, Molde 200
Sparbank 1 Nordvest 100
Kristiansund og Nordmøre havn IKS 100
Møre og Romsdal fylkeskommune 250
Molde kommune 100
Kristiansund kommune 100
Kristiansund og omegn vekst 135
Hemne kommune 25
Svorka Energi AS 100
Nordmøre Energiverk AS 100
Halsa kommune 250
Tingvoll kommune 250
Br. Rødsand AS 10
Embla AS 10
Lønneheim Stål AS 10
Aakvik Settefiskanlegg 29
Tilsammen 2019